Uncategorized

พระสังฆราชแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

          วันที่ 19 ม.ค. 2017 พระสังฆราชทั้งสามแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทยในการประชุมสมัชชา โอกาสนี้ ท่านทั้งสามได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์อีกด้วย

{besps}2017/BishopofLao_19_01_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}