บทความของมิชชั่น

พระศาสนจักรกัมพูชา…ครอบครัวเล็กสู่ครอบครัวใหญ่

พระศาสนจักรกัมพูชา...ครอบครัวเล็กสู่ครอบครัวใหญ่

     พระศาสนจักรเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ใช่มาจากสายเลือด แต่มาจากความเชื่อ โดยมีพระตรีเอกภาพเป็นตัวอย่างสำหรับเรา ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ เหตุการณ์ระดับนานาชาตินี้ เป็นโอกาสสร้างความภูมิใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติ โดยใช้กิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรม ผ่านทางการเป็นเจ้าภาพของกีฬาระดับนานาชาตินี้ แน่นอนว่า พวกเขาได้เผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ เงินทุน ฯลฯ  แต่ก็ได้รับคำชมว่า จากประเทศที่มาจากศูนย์หลังสงคราม ได้พัฒนามาถึงระดับนี้ ก็เป็นส่งที่ควรให้กำลังใจกันและกัน พวกเขาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด และ สานต่อจุดแข็งต่อไป

     ย้อนกลับมาที่ระดับพระศาสนจักร ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร ล้วนเป็นโอกาสสร้างจิตสำนึกของความเป็นพระศาสนจักรคาทอลิก หาความเป็นเอกลักษณ์สำหรับคริสตชน บางทีเราก็ต้องลองผิดลองถูก โดยเฉพาะบรรดาธรรมทูตและบุคลากรรุ่นใหม่ๆของพระศาสนจักร ต้องช่วยพัฒนาบุคลากรโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างประสบการณ์ จนพวกเขาสามารถสานต่องานของพระคริสตเจ้าได้ต่อไป

     ตอนนี้พระศาสนจักรที่กัมพูชาเอาใจใส่มากขึ้นนอกจากการประกาศพระวรสาร  คือเรื่องครอบครัว เยาวชนและกระแสเรียก ที่มิสซังพระตะบอง จัดให้มีกิจกรรมเยาวชน ที่มิสซังกำปงจาม จัดปีนี้เป็นปีครอบครัว สำหรับมิสซังพนมเปญ เน้นเรื่องครอบครัว กระแสเรียก และงานคำสอน สำหรับเขตวัดของผมทางพนมเปญทางเหนือ เน้นเรื่อง ครอบครัว เยาวชน และกระแสเรียก เป็นลำดับความสำคัญแรกๆ

     เหตุที่เรามองแบบนี้ เพราะหลังจากเราได้ประกาศข่าวดีไประดับหนึ่ง เรากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่าย จากธรรมทูตรุ่นแล้วรุ่นเล่า พวกเราสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย แต่ถ้าไร้คนในพื้นที่สานต่อ กิจการนั้นก็คงไม่ยั่งยืน นั่นหมายความว่า ไม่เพียงแต่เราต้องสร้างคริสตชนที่มีความเชื่อดีเท่านั้น แต่เราต้องช่วยให้มี พระสงฆ์นักบวชพื้นเมืองมาช่วยสานต่อพันธกิจต่างๆ ที่ได้หว่านไว้ โดยมีความคิดพื้นฐานเรื่องซีน็อด

     ในเขตวัดของผม ปีนี้ เราวางแผนเอาใจใส่เรื่องครอบครัว จัดให้มีการอบรม เตรียมชีวิตแต่งงาน 3 ครั้งสำหรับเยาวชน ครั้งแรกได้จัดไปแล้ว(12-13/05/23) ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับความรัก ชีวิตครอบครัว พันธกิจ ความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนเกือบร้อยคน เพื่อให้พวกเขาได้รับการแนะนำที่ดี

     จากนั้น ก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมซีเกมส์ พากลุ่มเด็กช่วยมิสซาทั้งเขตราวสามสิบคน ไปจาริกทางความเชื่อที่พนมโบโก เล่าประวัติวัดอารามเก่าที่นั่นและตั้งแคมป์กันที่แกบ ใช้ชีวิตร่วมกัน เรายังมีภาวนาเป็นพิเศษเพื่อครอบครัวบ่อยๆ เพราะรู้ว่าชีวิตของพวกเขาไม่ง่าย

     หลังจากกิจกรรมสำหรับครอบครัวในระดับวัดผ่านไป เราก็เตรียมตัวสำหรับครอบครัวระดับใหญ่ คือ ระดับมิสซัง เพราะพระศาสนจักรของเรา มีความผูกพันกันทางความเชื่อ พระเยซูได้มอบอำนาจการรับใช้ให้ดูแล ผ่านทางบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ คือพระสันตะปาปา พระองค์ไม่เพียงแต่ดูแลแต่ในโรม และเป็นบิดาฝ่ายจิต และของคริสตชนทั้งโลก จึงต้องทำงานผ่านทางผู้แทนพระองค์ คือ บรรดาสมณทูตต่างๆ ทั่วโลก

     ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2023 เราได้มีโอกาสต้อนรับ พระอัครสังฆราชสมณทูต ปีเตอร์ ไบรอัล เวลส์ (H.E. Archbishop Peter Bryan Wells) เนื่องจากทางสำนักพระราชวังของพระบาทสมเด็จ นโรดม สีหมุนี แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เปิดให้เข้าเฝ้า เพื่อถวายสารตราตั้ง เพราะเป็นทูตคนใหม่จากรัฐวาติกัน(22/05/23) ซึ่งวันมาถึงประเทศกัมพูชาครั้งแรก วัดนักบุญยอแซฟ ได้รับเกียรติต้อนรับ เป็นแห่งแรก(21/05/23) พร้อมกับเลขาฯของพระคุณเจ้าคือ มองซินญอร์ แดเนียล ทูลมิล แม้จะเป็นการพบปะกันครั้งแรก แต่พวกเราอบอุ่นใจที่ได้ความเป็นกันเอง ความใจดีของท่าน เราได้พาท่านสมณทูต ชมวัดประวัติศาสตร์แห่งนี้ ชมวัดแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ภาวนาร่วมกับบรรดามรณสักขี ตารางเวลาวันอื่นๆ ได้ถูกจัดเตรียมอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มงซินญอร์ อีดูนิล(Mgr Indunil Kodithuwaku) เลขาธิการกระทรวงศาสนสัมพันธ์ มาเยี่ยมพวกเราพอดี(22-25/05/23) ดังนั้น พระศาสนจักรเราจึงได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนจากทางสันตะสำนักถึงสองท่านในเวลาเดียวกัน

      ท่านสมณทูต ได้ไปเยี่ยมงานธรรมทูตที่จ.ตาแก้ว โรงเรียนคาทอลิก ได้มีโอกาสพบกับสำนักงานต่างๆ ของมิสซัง ที่สำคัญพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้จัดเวลาท่านสมณทูต ได้ถวายมิสซาให้กับพวกเรานักบวช และได้พบกับพระสงฆ์ธรรมทูตในมิสซัง พระคุณเจ้าได้แบ่งปันถึงบทบาทของท่าน สำหรับทางบ้านเมือง และทางพระศาสนจักร ให้กำลังใจบรรดาบุคลากรของพระศาสนจักรทุกคน ที่กำลังสร้างชีวิตชีวาให้พระศาสนจักรท้องถิ่น ท่านสมณทูตได้ปิดท้ายก่อนเดินทางกลับ ด้วยการไปเยี่ยมภาวนาที่สักการะสถานแม่พระแห่งแม่น้ำโขง ก่อนจะบินกลับเมืองไทย ความจริงความสัมพันธ์แบบนี้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของครอบครัวคาทอลิกทั่วโลก… หลังจากผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนาน สถาบันคาทอลิก เป็นศาสนาเดียวที่มีความ สัมพันธ์ทางการทูตไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศที่มีความหลากหลายธรรมชาติทางการเมือง

      เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่คริสตชนบางส่วนไม่รู้ เพราะเวลาเรียนคำสอนเรามักจะเริ่มด้วยการรู้จักพระเจ้าก่อน แต่ทีละเล็กละน้อย เราต้องไปถึงข้อความเชื่อเรื่อง “พระศาสนจักร” แม้เรื่องโครงสร้างของพระศาสนจักร จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่เราก็ต้องเรียนรู้ ทั้งจากครูคำสอน จากการดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระศาสนจักร จากสื่อต่างๆ หรือ จากผู้รู้เช่น คุณพ่อหรือซิสเตอร์ เราต้องแสวงหาครับ

     พี่น้องที่รักครับ ความเชื่อที่เราส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่น ต้องเริ่มที่ครอบครัวเล็กๆของเราก่อน ในขณะเดียวกัน เราก็มีส่วนในระดับพระศาสนจักรสากลด้วยเช่นกัน อย่างการมาของบรรดาธรรมทูตที่มาในมิสซังของเรา และบัดนี้ เราได้แบ่งปันความเชื่อนั้นต่อไป เพื่อไปช่วยสร้างครอบครัวคาทอลิกใหม่ของเรา ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตามพระบัญชาขององค์พระเยซูเจ้า

      สุดท้ายนี้ ผมขอรายงานนิดหน่อยเกี่ยวกับงานก่อสร้างวัดใหม่ที่พนมเปญ ขณะนี้เรากำลังทำกำแพงภายใน ระบบท่อน้ำ และกำลังผลิตงานส่วนที่เป็นลวดลายศิลปะด้านนอก ส่วนงานหลังคา เรายังรอการบริจาคจากพี่น้องอยู่ ผมขอปิดรับบริจาคเรื่องเสาเข็ม เพราะได้รับครบแล้ว แต่เปิดรับบริจาคทำบุญหลังคาวัด ซึ่งเราได้ประมาณกว่าแปดพันแผ่นแล้ว จากทั้งหมด 25,000 แผ่นๆละ 80 บาท (บัญชี ชัชชัย รวมอร่าม ttb 213-2-38029-2) ผมขอเป็นตัวแทน ขอขอบคุณพี่น้อง ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวคาทอลิกเล็กๆ คือพระศาสนจักรในประเทศกัมพูชามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน