ข่าวกิจกรรมคณะ

ประเมินผลการทำงานปี 2021

ตามปกติ คณะธรรมทูตไทยเรา จะมีการพบปะพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นประจำทุกปี ในเดือนมกราคมของทุกปี ช่วงเดือนธันวาคม ผมตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะได้พบหน้าพี่น้อง และเยี่ยมเยียนครอบครัว พี่น้องสัตบุรุษ แต่ขณะกำลังเตรียมตัวเดินทาง ทางการก็ประกาศยกเลิก มาตรการ Test&Go ให้มีการกักตัว 7 วัน ดังนั้นการเดินทางของพวกเราสมาชิกคณะที่ทำงานอยู่ ต่างประเทศ ก็ต้องยกเลิกการเดินทางไปโดยปริยาย
เราจึงเปลี่ยนแผน เป็นการประชุมตามซูมแทน ในระหว่างวันที่ 12-14 และ 17 มกราคม 2022 แทน แม้บรรยากาศจะสู้กันไม่ได้กับการพบหน้าพบตา แต่ก็ได้พบปะพูดคุยกันตลอด 3-4 วัน นี้ หมู่คณะที่กัมพูชา ที่ผมสังกัดอยู่ ได้จัดพบหน้ากันที่ จ.กำโปต แทนการไปไทย
วันแรก เรามีรายงานการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด การทำงานจึงปรับกันไปตามสภาพพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ทำงานอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ในเขตศาสนปกครองเชียงราย ในประเทศกัมพูชา และไต้หวัน
ในเขตไต้หวัน เราทำงานที่ศาสนปกครองซินจู๋ มีสมาชิก 3 ท่าน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญา 5 ปีในการทำงาน ในปีนี้แล้ว(เร็วจัง) มีพันธกิจเรื่องการส่งเสริมจิตตารมย์ธรรมทูต งานส่งเสริม กระแสเรียก(ทั้งประเทศมีเณรใหญ่ไม่ถึง 10 คน) ดูแลแรงงานไทย ช่วยงานอภิบาลทั่วไปในเขตวัด หลังจากทำงานมาหลายปี ก็มีเขตใกล้เคียงแจ้งความประสงค์จะเชิญสมาชิก คณะฯไปทำงานด้วย ซึ่งเราก็กำลังพิจารณาต่อไป เรื่องท้าทาย คือเรื่องการทำงานให้สอดคล้อง กับนโยบายของมิสซัง
ในเขตทางภาคเหนือของไทย ส่วนใหญ่เราทำงานในเขตศาสนปกครองเชียงราย เรามี ศูนย์คาทอลิกในความรับผิดชอบของคณะธรรมทูต ได้แก่ ศูนย์คาทอลิกที่ อ.เชียงของ, อ.เวียงแก่น, อ.เชียงแสน และ อ.แม่จัน ครอบคลุมคริสตชนเผ่าหลากหลาย หลายศูนย์มีเด็ก ที่รับมาเรียนในศูนย์ มีพิเศษคือ ที่ อ.เชียงแสน มีบ้าน “ลูกพ่อบุญเกิด” ซึ่งเป็นเหมือนบ้านเณรเล็ก ของคณะฯ การทำงานเพื่อการประกาศพระวรสาร ฟื้นตัวขึ้นหน่อยช่วงปลายปี และเรากำลัง เตรียมเพิ่มศูนย์คาทอลิก ที่บ้านเก้าหลัง อ.แม่จัน เป็นเขตแพร่ธรรมแห่งใหม่ในอนาคตด้วย ขณะนี้กำลัง พิจารณาซื้อที่เพิ่มเติม ต้องขอบพระคุณพระคาร์ดินัลและพี่น้องที่สนับสนุนการเติบโต ก้าวหน้าในงานนี้ ส่วนที่เชียงแสนและเวียงแก่น มีการพัฒนาชีวิตภายในศูนย์คาทอลิก ให้เด็กๆ ได้พยายามทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ปลูกผักเลี้ยงไก่ อีกทั้งงานฝีมือ ต่างๆด้วย ที่อ.เชียงของ ได้มีการเสกและเปิดวัดใหม่ แม่พระนานาชาติ
เรื่องท้าทายของทางศูนย์ทางเหนือ มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง เช่น เรื่อง มูลนิธิลูกบุญเกิด การถือครองที่ดิน การทำงานที่มีการติดต่อประสานงานแบ่งปันกัน
เรื่องบ้านเณรของคณะและการอภิบาลกระแสเรียก ในช่วงนี้ เรามีสามเณรที่จบบ้านเณร ใหญ่แล้ว 4 คน หนึ่งในนั้นมีสังฆานุกร ยอห์นบอสโก พูลทรัพย์ ลีลานุรักษ์(สังกัดอัครฯกรุงเทพฯ) จะได้รับศีลบวช เป็นพระสงฆ์ที่วัดกาลหวาร์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 นี้, มี สังฆานุกร รติ พรหมเด่น(สังกัดสังฯจันทบุรี), บร.บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว(อัครฯท่าแร่) กำลังเตรียมตัว บวชเป็นสังฆานุกร, บร.ชาตรี บุดดีด้วง กำลังเตรียมจบและบวชเป็นสังฆานุกรต่อไป นอกจากนั้น เรายังมีน้องเณรอีกกำลังเตรียมเข้ามารับการอบรม ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่เรายังมีกระแสเรียก ของผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อการประกาศพระวรสารโดยตรง ต้องขอคำภาวนาจากพี่น้องต่อไป
ในเขตประเทศกัมพูชา สมาชิกพระสงฆ์ ยังมีสี่ท่านเหมือนเดิม และสมาชิกร่วมงานจาก 2 คณะนักบวชคือ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยพระแม่มารีย์ และคณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เหลือทำงาน ในเขตสองมิสซัง คือ พนมเปญ กับ บัดดำบอง เนื่องจากโครงการที่จะเปิดหมู่คณะใหม่ที่มิสซัง กำปงจามต้องล้มเลิก เพราะการจากไปของบร.ชัยธวัช และความขาดแคลนบุคลากรทางภาคเหนือ
ในปีที่ผ่านมา เราติดต่อกับคนต่างศาสนามาก ผ่านทางงานสงเคราะห์ เพราะเป็นอีกปีหนึ่ง ที่มีการปิดประเทศช่วงกลางปี หลายๆ เขต เราช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในชุมชนที่ออกไปไหนไม่ได้ เป็นข้าวสารอาหารแห้งร่วมงานกับคาริตัส และศาสนสัมพันธ์ ผมเองได้ติดต่อและร่วมงานกับทาง ฝ่ายรัฐมากขึ้นผ่านทางเขต งานอภิบาลผู้ป่วยและใกล้ตายทำกันมากขึ้นกว่าปกติ งานพิเศษที่ หมู่คณะทางกัมพูชาตั้งใจคือ งานด้านด้านกระแสเรียก งานเยาวชน และอภิบาลครอบครัว โดยภาพ รวม เราทำกันตามกาลเทศะ ที่พอจะเอื้ออำนวยให้มีการติดต่อ และรวมตัวกันได้
วัดของผม เด็กๆที่อยู่ในศูนย์ แม้จะเป็นช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านกัน แต่ผมก็เปิดรับเยาวชน บางคนมาอยู่กินที่วัด เพื่อจะได้ไตร่ตรองกระแสเรียก เหมือนเป็นบ้านเณรเล็ก ได้อบรมและฝึก พวกเขา จนปีนี้ ได้ส่งเข้าไปเตรียมเข้าบ้านเณรใหญ่หนึ่งคน และกำลังเตรียมอีก 3 คน และงานใหญ่อีกอย่างหนึ่ง ที่เตรียมมานานทั้งปี และเพิ่งจะได้ฤกษ์ทำช่วงปลายปี 2021 ที่ผ่านมาคือ การสร้างวัดใหม่ วัดแห่งนี้จะว่าไปแล้วจะเป็นวัดคาทอลิกที่รองรับคริสตชนมาร่วมพิธีได้เยอะที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา เป็นวัดที่อยู่ในเมืองหลวง และเป็นการออกแบบที่เข้ากับวัฒนธรรม กัมพูชาที่สุด ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนี้ เป็นงานกดเสาเข็ม และเดือนมกราคม 2022 นี้ เป็นงานสร้างฐานของวัด ก่อนจะสร้างชั้นใต้ดินต่อไป
ผมขอขอบคุณพี่น้องทางพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่ติดต่อมาช่วยทำบุญ ซึ่งงานสร้าง ฐานของวัดนี้ เป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง นอกจากพี่น้องจะช่วยเหลือด้านคำภาวนาแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือทางด้านปัจจัยได้อีกด้วย ติดต่อ ทำบุญได้ที่ คพ.ชัชชัย รวมอร่าม (เรือง ฉัตรเซะเรย) ID Line: pauldenny หรือ Telegram: +855 96 3422 144 หรือ Email: dentms@gmail.com ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb bank) ชื่อบัญชี ชัชชัย รวมอร่าม เลขบัญชี 213-2-38029-2 (เสาเข็มต้นละ 18,000 บาท) ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังเตรียมกันสำหรับปี 2022 นี้คือ “การเตรียมสมัชชาใหญ่ ปี 2023” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะเติบโตขึ้น เราจะมีพิจารณาธรรมนูญ ปรับปรุงให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ มีการฟื้นฟูจิตตารมย์และพันธกิจ และจะมีการเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะคนใหม่ด้วย
คณะธรรมทูตเป็นของพระศาสนจักรไทย บางคนแม้เหนื่อยหล้า อ่อนแอ ไม่ได้กลับบ้าน มานาน แต่เราก็ยังมีกำลังใจเสมอ ทั้งจากผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร เพื่อนนักบวชพระสงฆ์ ผองเพื่อน ครอบครัว และพี่น้องสัตบุรุษ การประเมินผลประจำปี ทำให้พวกเราได้ย้อนมองตัวเอง เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมเดินทางร่วมกับเรา เพื่อการประกาศข่าวดี

ภาพโดย Apichart Namwong

Avatar

sunday

About Author