Uncategorized

ประชุมคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชา

    ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2015 ที่ผ่านมาคณะธรรมทูตไทยแขวงกัมพูชา ได้จัดการประชุมและเข้าเงียบที่ศูนย์คาทอลิก พนมเป็ญทะเมย เนื้อหาเพื่อพิจารณาธรรมนูญของคณะว่าเราได้ทำมากน้อยขนาดไหน และตรงจุดใดไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยก็ได้มีการแก้ไขไปในบางจุด ประเด็นที่น่าสนใจคือ  เราธรรมทูตควรเข้าถึงคนยากจน คนที่อยู่ชายขอบสังคมให้มากขึ้น   นอกจากนี้ยังได้พบปะกับพระสังฆราชโอลิเวีย ประมุขมิสซังพนมเป็ญ พระคุณเจ้าได้ให้แนวคิดคือ เรื่องการเปิดวัดสำหรับทุกคน ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะคนยากจน คนพิการ คนป่วย {besps}2015/meetingwithadiano{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}