ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี

          พระสงฆ์องค์ที่ 20 ของสังฆมณฑลนครราชสีมา องค์ที่ 12 ของคณะธรรมทูตไทย และองค์ที่ 6 ที่เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท กับหลายปีที่รอคอย

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี สัตบุรุษวัดฯ โดยช่วงเช้าก่อนพิธี มีการแห่รอบหมู่บ้านโดย พระคุณเจ้าฯ และคุณพ่ออาดรีอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย นั่งบนรถแห่ง ตามด้วยสังฆานุกรซึ่งนั่งบนหลังช้าง มีขบวนสาวงามรำฟ้อนแสดงความยินดี ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาในเวลา 10:00 น. ในอากาศที่สดใส หลังพิธีบวช พระคุณเจ้าฯ กล่าวแสดงความยินดีและรับรองคุณภาพของพระสงฆ์ใหม่  พระสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ เป็นบทกลอน {gallery}picture/2012-13/ordaintobepriestofratchata{/gallery}

 

 

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012

ซิสเตอร์ มารีอา รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ณ หอพักมารีย์พิทักษ์ 2012  {gallery}picture/sr.rungthip/2013{/gallery}
ห้องภาพ ปี 2012 - 2013

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว

สังฆานุกร เปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ สปป ลาว{gallery}picture/br.bunthaminlaos/2012{/gallery}