ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมทูตไทยในดินแดนพี่น้องชาติพันธุ์ อาข่า

ธรรมทูตไทยในดินแดนพี่น้องชาติพันธุ์ อาข่า เขตวัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญสร้างวัดคาทอลิก ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสผู้รับผิดชอบคือ คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน. คณะธรรมทูตไทย TMS สอบถามรายละเอียดได้ที่. 095 99 35599. ขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีทุกท่านครับ