ข่าวกิจกรรมคณะ

มิสซาแรก คุณพ่อ ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 พิธีบูชาขอบพระคุณแรก เวลา 08.00 น. โดย คุณพ่อ ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ลูกวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ณ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ 

Avatar

sunday

About Author