บทความของมิชชั่น

ชีวิตนี้ ลูกถวายพระองค์

ชีวิตนี้ ลูกถวายพระองค์
เราเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 นี้ด้วยเทศกาลตรุษจีน ปีใหม่ที่นำความหวังใหม่ๆ กลับมา หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด19 เป็นบรรยากาศที่เรามีความสุขความยินดีในการส่งพรให้กัน และกัน ทุกวันที่ 2 ของเดือน เป็นวันผู้ถวายตัว ระลึกถึงบรรดานักบวช ชายหญิง ที่ถวายตัว เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
กระแสเรียกแห่งการเป็นนักบวช เป็นกระแสเรียกพิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งพระศาสนจักรรับรู้และ รับรองกลุ่มและหมู่คณะต่างๆ ตามโครงสร้างที่เรามีแล้วอย่างชัดเจน ตามธรรมนูญของแต่ละคณะฯ
สำหรับ “สมณะ” คือคำที่เราเรียกสำหรับผู้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ซึ่งพวกเขาบางคน ก็อาจได้รับ กระแสเรียกเป็นนักบวชตามพระพรของแต่ละคณะอีกด้วยช่นกัน ดังนั้น สำหรับนักบวช อาจจะเป็นคำรวมๆ ที่อาจจะใช้เข้าใจว่า พระสงฆ์ สมณะ ซิสเตอร์ บราเดอร์ แต่ในทางกฎหมาย ต้องหาคำที่ใช้สำหรับผู้ถวายคำปฏิญาณ ตามคำแนะนำของพระวรสารคือ การถือความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนอบนอบ โดยเลี่ยงไปใช้คำว่า “นักพรต” แทน ซึ่งบรรดานักพรต จะมีส่วนที่เหมือนกัน คือ คำปฏิญาณ ต่างกันบ้างแล้วแต่คณะ และพระพรพิเศษ(Charism) ที่ผู้ก่อตั้งได้รับมา
ผมไม่ขอลงไปรายละเอียดมากกว่านี้ แต่สิ่งที่เราเห็นคือ ความร่ำรวยหรือความไพบูลย์ของ พระพรจากพระจิตเจ้าที่ ทำให้มีคณะนักบวชต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเทศะที่ต้องการ และแน่นอนว่า ถ้าสถานการณ์ความต้องการเหล่านั้นหมดสิ้นไป บางคณะก็อาจจะยุติบทบาท และยุบ หรือไปรวมกับคณะฯอื่น ซึ่งก็เป็นไปได้
ในกัมพูชา จำนวนนักบวชมีมากมายหลายคณะที่ทำงานในดินแดนธรรมทูตแห่งนี้ ตาม สถิติ 2021 เรามีคณะนักบวชชาย 7 คณะ ได้แก่ Brothers de la Salle, Marist Brothers(FMS), Missionary of Charity Brothers(MC), Missionary Soceity of the Redeemer’s mother, Franciscan Order(OFM), Salesians of Don Bosco(SDB)และ Society of Jesus(SJ)
ส่วนนักบวชหญิง มีถึง 27 คณะ ได้แก่ Apostolic Group for Prefecture of Battambang, Cambodian Lay Consacred, Carmelite Sister(OCD), Carmelite Sisters of the Sacred Heart(CSC), Daughters of Charity of St. Vincent de Pual(DC), Daughters of Mary Help of Christian(FMA), Daughters Servant of Jess, Good Shepherd sisters(BP), Little Servants of the Holy Family(LSHF), Little Sister of Jesus, Maryknoll Sisters(MM), Missionaries of Charity Sisters(MC), Missionaries Society of the Redeemer’s Mother, Missionary Society of the Sacred Heart of Jesus(MSCJ), Presentation Sisters(PBVM), Providence of Portieux Sisters(PP), Religious Missionaries of St.Dominic(OP), Religious Sisters of Mercy(RSM), Sisters of St. Paul of Chartres(SPC), Sisters-Servants of the Immaculate Heart of Mary(SIHM), Sisters Adoreres (Hanmaids of the Blessed Sacrament and of the Charity), Sisters Lovers of the Cross, Sisters Lovers of the Cross of Cho Quan(HCM), Sisters of Christian Doctrine(SDC), Sisters of the Infant Jesus of Chauffaille, Sisters of the Sacred Heart of Jesus of Bangkok(SHJB), Ursuline Sisters of the Roman Union(OSU).
ดูเหมือนมากเลยใช่ไหมครับ? หลายคณะมีทำงานที่บ้านเราด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นคณะที่ เพิ่งมาทำงานมาหลังจากเปิดประเทศ มีไม่กี่คณะเก่าๆ ที่เคยอยู่ตั้งแต่ก่อนสงคราม หนึ่งในนั้นคือ คณะโปรวิดองซ์(พระญาณเอื้ออาทร)แห่งโปซเยอร์ มีบ้านแม่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งคณะคือ คพ.ยัง มาดัง มอย(Jean-Martin Moye–1793) ส่งสมาชิกไปทำงานหลายประเทศ เข้ามาใน อินโดจีนได้ร้อยกว่าปีแล้ว(12/1/1876) คณะนี้ทำงานด้านการศึกษา เมื่อก่อนสงคราม คณะนี้ที่ กัมพูชาดูแลโรงเรียนใหญ่ๆ หลายแห่ง แต่ปัจจุบันเป็นโรงเรียนรัฐหมดแล้ว และมีสมาชิกเป็นร้อยคน
ช่วงสงครามสมาชิกบางส่วนไปอยู่ที่เวียดนาม บ้างก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศส หลังจากสงคราม คณะนี้กลับมา อีกครั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่แค่สิบกว่าคน เริ่มงานด้วยจิตตารมย์รับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่น คล้ายๆ กับคณะรักกางเขนบ้านเรา ไม่มีกิจการโรงเรียน แต่ช่วยดูโรงเรียนอนุบาลตามวัด และเปิดบ้านรับ เด็กพิการ รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขบ้าง
คณะของซิสเตอร์มีการหากระแสเรียกในกัมพูชาเอง แต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะมาจากทางเขต กัมปูเจียกรอม (คือดินแดนของกัมพูชาที่ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัดทางใต้ของเวียดนาม ซึ่งมีชาว กัมพูชาอยู่มาก) ต้นเดือนมานี้ เราคิดถึงวันนักบวชสากล ทางคณะจึงจัดให้มีพิธีถวายคำปฏิญาณ ตลอดชีพ ได้แก่ ซ.โฟสตินามารี เบียเนียรี, มารีนาตาลี ธัดเธียรี และ อักแนสแปร์เปตูอา รง บุปผา ทั้งสามมาจากเขตกัมปูเจียกรอม สมัครรับใช้พระศาสนจักรในกัมพูชา ถวายตัวมาหลายปี จนในที่สุด ได้จัดสินใจรักและรับใช้พระตลอดชีวิต
พิธีจัดที่วัดพระกุมารเยซู บึงตุมปุน ทางใต้ของพนมเปญ โดยพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ และเป็น วันแรกที่เห็นพระคุณเจ้ากิตติคุณ แอนโธนี ซามี อดีตผู้ดูแลเขตกัมปงจาม ที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส พร้อมกับพระคุณเจ้ากีเก้จากมิสซังพระตะบอง มาร่วมด้วยพร้อมพระสงฆ์สิบกว่าองค์ ส่วนใหญ่ มักคุ้นและทำงานร่วมกันกับซิสเตอร์
ชีวิตนักบวช เป็นชีวิตที่ถวายตัวมอบแด่พระเจ้า ภายใต้คำปฏิญาณทั้งสาม คือ ความยากจน ความบริสุทธิ์และความนบนอบเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต พร้อมกับพระคุณพิเศษ ของแต่ละคณะที่ตนเข้าสังกัดอยู่
สำหรับคณะธรรมทูตไทย เราเพิ่งได้พระสงฆ์ใหม่ คือ คพ.พูลทรัพย์ ลีลานุรักษ์(ตี๋) ซึ่งได้รับ การบวชจากพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ที่วัดแม่พระลูกประคำกาลว่าห์ ขอคำภาวนา ให้คุณพ่อ ในการทำงานรับใช้พระองค์ต่อไปในฐานะธรรมทูต
ขอพี่น้องมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมชีวิตผู้ถวายตัว ทั้งสมณะ ให้มีมากขึ้น ซึ่งมันก็อาจจะ เป็นดัชนีชี้วัดถึงความเชื่อของสัตบุรุษในพื้นที่นั้นก็เป็นได้ ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน