ข่าวกิจกรรมคณะ

ฉลองวัด น.อันนา แม่จัน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ด้วยความยากลำบาก จากคริสตชนเพียง 10 ครอบครัว แต่ด้วยความเอาใจใส่ ความรักของคุณพ่อซันเดย์ ที่มีความประสงค์จะสานต่องานของคุณพ่อบัญชา ทำให้กลุ่มชีวิตคริสตชนของวัด นักบุญอันนา แม่จัน เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนมาวันนี้ (วันที่ 30 กรกฏาคม 2565) ถือว่าเป็นวัน ฉลองวัด น.อันนา วัดสาขาของแม่จัน คริสตชนต่างร่วมแสดงความยินดี..

Avatar

sunday

About Author