Uncategorized

“งานอภิบาลในยุคโควิด 19” (man with halo)

ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาออนไลน์
โครงการเวทีทรรศนะ ในหัวข้อ…

“งานอภิบาลในยุคโควิด 19” (man with halo)

พูดคุยกับวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

1. บร. ชาตรี บุดดีด้วง (บร.หุ่น)
หัวหน้าสามเณรคณะธรรมทูตไทย

2. บร. พรสรร สิงห์ชัย (บร.นาว)
ประธานชมรมประชาสัมพันธ์
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

3. บร. วีรชัย หน่อพอ (บร.วี)
ประธานสามเณรใหญ่แห่ง
สังฆมณฑลเชียงใหม่

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}