ข่าวกิจกรรมคณะ

ค่ายคำสอน วัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน

ค่ายคำสอน วัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน มีเด็กๆเข้าร่วม 120 คน มีคุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์และพี่เลี้ยงรวม 30 คน รวมผู้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ทั้งหมด 150 คน มีผู้รับรับศีลล้างบาป 27 คน มีผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 35 คน มีผู้รับศีลกำลัง 3 คน มีผู้เตรียมตัวจะรับศีลกำลัง 30 คน

อัลบั้ม ภาพ

Avatar

sunday

About Author