ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระเมตตาเชียงแสน


จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน