ข่าวกิจกรรมคณะ

ค่ายคำสอนสามฤดู

พี่ๆ น้องๆ ก็คงจะจำภาพบรรยากาศกันได้นะครับว่าครั้งสุดท้ายเราเข้าค่ายคำสอนกันเมื่อไหร่ ตอนนี้คณะธรรมฑูตไทย จะมีโครงการค่ายคำสอนสามฤดู คำสอนภาคฤดูฝน เดือนสิงหาคม คำสอนภาคฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน และคำสอนภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน โดยทีมงานคุณพ่อ ซิสเตอร์คณะพระญาณเอื้ออาทรและน้องๆกลุ่มลูกพ่อบุญเกิด พี่ๆ น้องๆ เตรียมเข้าค่ายกันแบบ Non-stop กันได้เลย………….
🔥ขอแบ่งปันภาพบรรยากาศค่ายคำสอนภาคฤดูฝน สำหรับเด็กที่จะเตรียมรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และฟื้นฟูคำสอนสำหรับเด็กที่ได้รับศีลทั้งสามศีลแล้ว จำนวน 70 คน จากวัดสาขา ทั้ง 4 หมู่บ้านของเขตวัดพระเมตตา เชียงแสน
Avatar

sunday

About Author