ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคำสอน ณ วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

ค่ายคำสอนวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2024 จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อย โดยสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย สำหรับเด็กๆที่จะล้างบาป เตรียมตัวรับศีลมหาสนิด ศีลกำลัง และเด็กๆผู้ที่สนใจอยากเรียนคำสอน