Uncategorized

คุณพ่ออาดรีอาโน ได้รับเลือกให้เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยอีกหนึ่งวาระ

          วันที่ 20 ม.ค. 2017 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นผู้รับรองการเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยท่านใหม่ โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกหนึ่งวาระ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับจากวันนี้เป็นต้นไป

{besps}2017/NewSuperior_20_01_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}