Uncategorized

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

          คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) ได้มาถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และสามเณรใหญ่จากประเทศกัมพูชา ณ วัดน้อย อาคาร 5 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณพ่ออภิชาติได้ถวายมิสซาเป็น 3 ภาษา ใน 3 โอกาส ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และกัมพูชา (เขมร)

{besps}2019/2019-01-21{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}