ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เยี่ยมสมาชิกคณะธรรมทูตในประเทศกัมพูชา

       อธิการธรรมทูตไทย  แขวงกัมพูชา  
        ตามหน้าที่ของผู้แทนอธิการ เขตกัมพูชา อย่างน้อยปีละครั้ง ต้องไปเยี่ยมเยี่ยนสมาชิก คพ.ชัชชัย รวมอร่าม ได้จัดเวลาสำหรับไปการเยี่ยมครั้งแรกที่ จังหวัด เสียมเรียบ ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2014 ที่บ้านซิสเตอร์พรทิพย์ แก้วกิ่ง
        ซิสเตอร์มาอยู่ในเสียมเรียบ เพื่อเปิดบ้านใหม่ของคณะ โดยช่วยงานอภิบาล และงานธรรมทูตของวัด ดูแลงานคำสอนที่วัดเสียมเรียบ ซึ่งอยู่ในตัวจังหวัด และวัดกำปงเคลียง ซึ่งเป็นวัดในเขตทะเลสาบเขมร ตอนนี้น้ำกำลังขึ้น เด็กๆ ต้องพายเรือ มาเรียนคำสอนที่วัด คุณพ่อได้ถวายมิสซาพร้อมกับสมาชิกในบ้าน ซึ่งมีซิสเตอร์เขมรและเด็กผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ในเดือนหน้า จะมีการเปรับเปลี่ยนสมาชิก{gallery}2014/frdenvisit2014{/gallery}
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}