ข่าวกิจกรรมคณะ

ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 51 ปี ของ คพ.อาดริอาโน เปโลซิน

มิสซาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 51 ปี ของ คพ.อาดริอาโน เปโลซิน ที่วัด น.สเตเฟน แม่จัน
 
 พิธีล้างเท้าธรรมทูต
       “ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไร ถ้าไม่ เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครส่งไป ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดี ช่างงดงามจริงหนอ”(รม.10:14-15)
 
ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
      “เท้าของผู้ประกาศข่าวดี ช่างงดงามจริงหนอ”(รม.10:15)

อัลบั้ม ภาพ

Avatar

sunday

About Author