ข่าวกิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

✨พวกเราคณะธรรมทูตไทย✨
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและแสดงความยินดี
กับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
และคุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี
อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังชีส
ทรงแต่งตั้ง
✨คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี✨
เป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2024