บทความของมิชชั่น

ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ด้วยความวางใจในพระองค์

        สวัสดีพี่น้องที่รักครับ เราได้ผ่านปีเก่าอย่างมีความหวัง หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น พระศาสนจักรหลายๆแห่ง เริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในปีใหม่ ซึ่งมีเรื่องดีและร้าย ที่เราต้องเผชิญอีกมาก แต่ความเข้มแข็ง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ก้าวไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมเชื่อว่า พวกเราจะก้าวสู่ปีใหม่ อย่างมั่นใจ… เดือนธันวาคม ผมได้มีโอกาสเดินทางไปทำพันธกิจแห่งการแบ่งปันมากขึ้น ต้องขอขอบคุณ คพ.อดิศักดิ์ พรงาม ที่ได้เชิญผมไปเทศน์ตรีวาร ที่อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ทำผมได้ระลึกถึงภาพความหลังอันอบอุ่นในช่วงปีแรกในชีวิตสงฆ์ที่นั่น พร้อมกับสัตบุรุษที่รักและเคารพหลายๆ ท่าน เห็นทีม พระสงฆ์รุ่นน้องที่ร่วมกันทำงานศาสนบริการอย่างแข็งขัน
        ระหว่างนั้น ผมได้มีโอกาสไปเสกวัดใหม่(8/12/2022) วัดพระตรีเอกภาพ ที่เขาชีจรรย์ พัทยา ซึ่งนานมากที่ไม่ได้มีโอกาสเสกวัดใหม่ในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเรากำลังก่อสร้างวัด ก็ต้องมาเก็บไอเดียวัดสวยๆไปประยุกต์ใช้ ขอร่วมความแสดงความยินดีกับพี่น้องเขตศาสนปกครองจันทบุรี และขอพระอวยพระพรให้กับคุณปนัดดา นิลกำแหง ผู้ถวายวัดแห่งนี้ใด้ใช้เป็นศาสนสถานต่อไป จากจุดนี้ หวังว่าจะเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการประกาศพระวรสารในเขตนี้ต่อไป
         เมื่อกล่าวถึงวัดใหม่ ก็เป็นจังหวะพอดี ที่ทางมิสซังพนมเปญก็มีความชื่นชมยินดี เก็บเกี่ยวผลบ้างจากการหว่านพระวาจาหลายสิบปี ที่ จ.เกาะกง ติดชายแดน จ.ตราดบ้านเรา เพราะวันที่ 17 ธันวาคม 2022 เราได้มีการเสกวัดใหม่เช่นกัน โดยพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ชุมชนแห่งนี้ เริ่มรวมรวมคริสตชนหลังจากเปิดประเทศเมื่อปี 1993 ต่อมา คุณพ่อเวียนเนย์(MEP) ได้มาซื้อที่แปลงหนึ่งในตัวจังหวัดในปี 1997 ด้วยหวังว่าจะเป็นที่รวบรวม บรรดาคริตชน ซึ่งกระจัดกระจายทำงานไม่มีวัด และเพื่อเป็นฐานการประกาศพระวรสารในอนาคต ผมเคยอยู่ที่นี่ระหว่างปี 2004-2005 ในช่วงเรียนภาษาเขมรปีที่สอง เป็นพื้นที่ฝึกงานที่ท้าทาย เพราะต้องอยู่คนเดียว กับครูคำสอน ลองใช้ภาษาทั้งมิสซา การสอนคำสอน และพิธีรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน และตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียน โดยให้ท่าน น.มัทธิว เป็นองค์อุปภัมภ์ แม้จะล้มเลิกไป แต่ชื่อของท่านนักบุญ ยังคงอยู่ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของพระวรสาร ข่าวดีที่จะต้องสานต่อไป วัดนี้จึงได้ท่านน.มัทธิว เป็นองค์อุปถัมภ์
        วัดใหม่แห่งนี้เริ่มก่อสร้างช่วงปี 2020 มีส่วนที่เป็นตัววัด และ โรงเรียนอนุบาล เพื่อใช้กิจกรรมการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการประกาศข่าวดี กลุ่มคริสตชนมีประมาณ 30 กว่าคน ไม่มีบาดหลวงประจำ ต้องมาจากกำปงโซม ร้อยกว่ากิโลเมตร ข้ามเขตป่าเขา เพื่อมาถวายมิสซา ยังมีพันธกิจน่าทำอีกมากที่นี่ครับ
        งานคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ผ่านมา ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเป็นพยานยืนยัน ถึงความรักของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าที่รักมนุษย์เรามาก การบังเกิดของพระองค์ ทำให้บรรยากาศปลายปีสดชื่นรื่นเริง เพราะบทเพลงคริสต์มาส และธรรมเนียมตบแต่งวัดวาบ้านเรือนจากคริสต์ศาสนา ปี 2022 นี้ บรรยากาศฟ้าฝนก็เป็นใจไม่มีฝน เพราะเรา ได้ถวายมิสซากลางแจ้ง เนื่องจากวัดบรรจุคนไม่พอ ที่วัดน.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ มีคนมามิสซาร่วมกว่าพันคน ผมได้วิญญาณกลับมาจากการรับศีลอภัยบาปมากมาย ส่วนปัญหาโควิด ก็คลี่คลาย แต่ก็ไม่ประมาท ด้วยการให้ใช้หน้ากากและล้างมือ คริสต์มาสปีนี้ พระคุณเจ้าไม่ได้มา เพราะยังคงติดปัญหาบางวัด ไม่มีเจ้าอาวาส ต้องไปถวายมิสซาในเขตนั้นแทน แต่ก็มีสังฆานุกรบุนลี มาอยู่เป็นเพื่อน ช่วยจัดเตรียมพิธีกรรม และเตรียมบรรยากาศในวัด ได้อย่างดี
        หลังจากคริสต์มาส ผมได้พาเด็กในศูนย์ที่พักอาศัยในวัด ซึ่งมีทั้งเด็กคาทอลิกที่เตรียมตัวเหมือนอยู่ บ้านเณรเล็ก และเด็กที่ไม่ใช่คริสตชน ไปร้องเพลงตามบ้านผู้มีพระคุณบางท่าน ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารและเครื่องใช้ต่างๆ แก่เด็กๆ ทำให้พวกเขารู้ว่า ที่เขามีโอกาสเรียน ก็เพราะคริสตชนผู้น้ำใจดีเหล่านี้
        ในขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขจากคริสต์มาส และเตรียมฉลองปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 ก็ทำให้เราคริสตชนต้องรู้สึกใจหายกับข่าวจากทางโรม ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ การเตรียมการต่างๆ เพื่อระลึกถึง พระองค์ท่านในประเทศกัมพูชา ได้ถูกเตรียมการอย่างเร่งรีบ ทางมิสซังพนมเปญ เนื่องจากอยู่ในเมืองหลวง พระคุณเจ้าได้จัดถวายมิสซาทันทีที่ สักการสถานแม่พระแห่งแม่น้ำโขง ที่หมู่บ้านอริยกษัตริย์ ในวันที่ 2 มกราคม 2023 ซึ่งเดิมจะเป็นวันครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ กับรูปแม่พระองค์ใหญ่ที่นำขึ้นมาจากแม่น้ำโขง เป็นรูปแม่พระแห่งครอบครัว ก็ปรับเป็นมิสซาอุทิศแด่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์แทน โดยมีตัวแทนจากกระทรวงศาสนาฯ และ ท่านทูตจากสถานทูตเยอรมัน และตัวแทนทูตจากสถานทูตฝรั่งเศส มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณด้วย
        หลังมิสซา มีการมาจุดธูปเคารพ ต่อหน้าพระรูปของพระองค์ มีการถ่ายทอดสดตามออนไลน์เช่นเดียวกัน และได้เชิญชวนสัตบุรุษ ร่วมพิธีถ่ายทอดพิธีปลงศพ ของพระองค์ท่านตรงกับเวลาในกัมพูชาคือ 15.30 น. พวกเราคริสตชน นักบวชและพระสงฆ์ และบิชอปทุกท่าน ขอร่วมถวายบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์ท่าน ได้พักผ่อนนิรันดรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
         ผมได้ใช้เวลาในช่วงหลังปีใหม่นี้ เยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสวัดพุทธ ที่อยู่รอบวัดคาทอลิกเรา ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งปกติพวกเราสัตบุรุษ ก็ไปใช้บริการกันบ่อยๆ คือ ไปเผาศพตามวัดเหล่านั้น เนื่องจาก เราไม่มีที่เผา แต่ที่สำคัญ คือ การได้เปิดตัวเองออกจากคอมฟอร์ดโซน ที่ต่างคนต่างอยู่ ได้เริ่มปฏิสัมพันธ์กับศาสนาเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในละแวกใกล้ๆ และที่จริง เราได้พบพระพรใหม่ๆ ความยินดีสุขใจที่พวกเราแม้แตกต่างกัน แต่ก็สามารถ เข้าใจกันได้ในบริบทและการยอมรับกันและกัน แน่นอนว่า งานธรรมทูตเป็นงานแนวรุก เราต้องกล้าเริ่มทำ สิ่งดีๆ ให้เกิดภาพของความสันติสุข ความสัมพันธ์กันอันดี พระพรขององค์พระกุมาเจ้า ก็จะแผ่ไปยังพี่น้อง รอบข้างเราทุกคนด้วย
        ขอปิดท้าย ด้วยงานก่อสร้างวัดอาสนวิหารแห่งพนมเปญ ซึ่งตอนนี้เรากำลังขึ้นโครงสร้างหลังคา ของวัดแล้ว และส่วนของหอระฆังด้านหน้าวัด ก็กำลังก่อรูปร่างขึ้น งานกำแพงซุ้มประตู ก็กำลังเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกัน แต่แน่นอนว่า สิ่งที่ยังขาด ผมฝากไว้ในพระเมตตาของพระองค์แล้ว ขอบคุณพี่น้อง ที่ได้มีส่วนช่วยทำบุญมาก่อนหน้านี้ และงานที่เราต้องเตรียมต่อไปใกล้ๆ นี้ คือ งานด้านระบบน้ำ ไฟฟ้า ลม และ กระเบื้องปูพื้น ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่นี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องตลอดปีใหม่นี้เทอญ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน
บทความของมิชชั่น

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน