ข่าวกิจกรรมคณะ

การประชุมใหญ่ประจำปี

การประชุมใหญ่ประจำปี ของผู้อำนวยการสมณองค์การเพื่อการแพร่ธรรม จากทุกประเทศทั่วโลก ได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่ง หลังห่างหายไป 2 ปี🎉

💒 ประชุม รายงานการทำงาน เตรียมโครงการ ไตร่ตรองการทำงาน ในฐานะผู้ ประสานงาน ระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่น กับพระศาสนจักรสากล ผ่านทางการสนับสนุน และความร่วมมือต่างๆ ของสมณองค์กร เพื่อการประกาศพระวรสาร (PMS)💖

ปีนี้ มาจัดที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส บ้านเกิดของ พอลลีน มารีย์ จาริโค สตรีฆราวาส ที่เริ่มจากกิจการเล็กๆ ด้วยการตั้งกลุ่ม สวดสายประคำ และเรี่ยไรทุกสัปดาห์ๆ 1 เพนนีเพื่อ ช่วยงานประกาศพระวรสาร 🥰 จนกลายมาเป็นสมณองค์กรเพื่อหารประกาศข่าวดี ในปัจจุบัน.. ท่านจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นบุญราศี ในวันอาทิตย์ที่ 22/5/2022 นี้ โดยพระคาร์ดินัลตาเกล สมณมนตรีกระทรวงประกาศข่าวดีสู่ปวงชน😇

👬 มีสมาชิกคณะธรรมทูตไทย 2 ท่าน ได้มาประชุมและเข้าร่วม คือ คพ ไตรรงค์ มุนตรี ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทย และ คพ เรือง ฉัตรเซะเรย (ชัชชัย) ผู้อำนวยการ PMS ลาว&กัมพูชา

Avatar

sunday

About Author