ข่าวกิจกรรมคณะ

กระแสเรียก เริ่มจากบ้าน สานต่อที่วัด.

       พันธกิจหนึ่งของงานธรรมทูต คือ สร้างกระแสเรียกให้พระศาสนจักรท้องถิ่น… และนี่คือกิจกรรมเล็กๆ ที่ริเริ่มโดยสังฆานุกรบุนลี มิสซังพนมเปญ ร่วมกับเขตวัดพนมเปญทางเหนือ… โดยมีคพ.ฉัตรเซะเร่ย(พ่อเด่น) ซ.บังอร ซ.ลาวัลย์ จากคณะพระหฤทัย ได้ร่วมใจจัดกันขึ้น จากเขตวัดทางเหนือ 8 แห่ง รวบรวมได้ 35 คน ที่เราจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกให้กับพวกเขาต่อไปทุกเดือน… วัดน.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ กำลังก่อสร้าง…​แต่สำคัญด้วยเช่นกัน คือ การสร้างคนให้มีความเชื่อ จนกระทั่งว่า พวกเขาสามารถอุทิศตนได้เพื่อพระองค์… แม้จะไม่ง่าย แต่ก็ต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างบ้าง เพื่ออนาคตของพระศาสนจักรในกัมพูชา…

อัลบั้ม ภาพ

Avatar

sunday

About Author